محصولات

سامانه حضور و غیاب کنگره ها

مدیریت ورود و خروج در همایش‌ها همیشه از بزرگترین مشکلات پیش روی برگزار کنندگان کنگره‌هاست از این رو شرکت شازین با طراحی سامانه‌ای …

سامانه ثبت نام موسسات آموزشی

موسسات آموزشی همیشه نیازمند سامانه‌ای برای ثبت نام دانشجویان خود دارند تا دانشجو ها در دوره های مختلف شرکت کرده و مبلغ را پرداخت …

سامانه پشتیبانی اختصاصی

با استفاده از این سیستم، تماس های تلفنی کاربران سایت به میزان بسیار زیادی کاهش می یابد و احتمال خطا و یا فراموشی بخش پشتیبانی کاهش یافته…

سامانه هوشمند مدیریت اینترنت

ارائه اینترنت در اماکن عمومی نیازمند استاندارد صحیح جهت مدیریت تخصیص اینترنت می باشد که این استاندارد صحیح …

سامانه هوشمند مدیریت ساختمان

سامانه هوشمند مدیریت ساختمان برای کنترل واحدها و هزینه های ساختمان، شارژ ساختمان، مدیریت مجموعه ورزشی داخل ساختمان …

Scroll Up