فعالیت‌های ما

ارتباط ما با مشتریان‌مان محدود به گزارش دهی نیست و ما در تمامی مراحل و روند کار روی سایت، اپلیکیشن، سوشال مارکتینگ و دیگر زمینه های دیجیتالی، با مشتریان در ارتباط هستیم. اینها، دقیقا همان فاکتورهایی هستند که ما را با رقبایمان متمایز می‌کنند. ما تلاش می‌کنیم تا با هم‌فکری و ارائه خلاق‌ترین ایده‌ها، بهترین نتیجه را برای مشتریانمان فراهم کنیم. چشم‌انداز شما هدف ماست و برای همین ما در شازین دور هم جمع شدیم تا شما را به قله اهدافتان برسانیم.

Seen Arch

Seen Arch

Angoshtdone

Angoshtdone

SadraSealOne

SadraSealOne

Ofogh Tejarat Fard

Ofogh Tejarat Fard

BM-Kavosh

BM-Kavosh

RoofTop

RoofTop

Vr Future

Vr Future

Monhani

Monhani

Total Core

Total Core

Airdog

Airdog

Total Core Academy

Total Core Academy

Alborz Plastomer

Alborz Plastomer

Novateb Pars

Novateb Pars

Karoba Restaurant

Karoba Restaurant

Samendo

Samendo

Golnar Nikan Dandan

Golnar Nikan Dandan

Angel Foods

Angel Foods

Arpamed

Arpamed

Hoss Ban Mandegar

Hoss Ban Mandegar

Shishehgar

Shishehgar