سامانه حضور و غیاب کنگره ها

سامانه حضور و غیاب کنگره ها

سامانه حضور و غیاب کنگره ها سامانه حضور و غیاب کنگره ها شازین از بزرگترین و برترین سامانه های حضور و غیاب سمینار، کنگره و دوره های مهم در ایران. مهمترین رویدادهای برگزار شده توسط شرکت شازین: برگزاری سـامانه حضور و غیاب و صدور کارت در محل کنگره انجمن دندانپزشکان ایران در سالن اجلاس سران […]