سامانه حضور و غیاب کنگره ها

سامانه حضور و غیاب کنگره ها
سامانه حضور و غیاب کنگره ها

طراحی و پیشبرد کنفرانس‌ها، همایش های تخصصی و نمایشگاهها به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد آموزش و تحول اقتصادی همواره در برنامه‌های کارشناسی و مدیرتی شرکت ها و سازمانهای موفق وجود داشته است. ما کنفرانس‌ها رابه مشابه موتورهای تحولی (change engine) می‌دانیم که در بخش‌های مختلف به عنوان حلقه واسط بین متخصصان، محققان و صنعت‌گران نقش ایفا می‌کنند. طراحی و توسعه سامانه حضور و غیاب کنگره ها توسط شرکت شازین با تجربه چندین ساله انجام گرفته است و مشاوران بزرگی که خود عملا از اعضای نیروهای اجرایی شرکت شازینزاری همایش ها و کنفرانس ها بوده اند و با مشکلات شرکت شازینزاری و راه حل های آنها آشنایی کامل دارند صورت پذیرفته است .

برخی از قابلیت های سامانه حضور و غیاب کنگره ها

 • صدور کارت ورود به هـمایش بر اسـاس نوع جایگاه (BALCONY , VIP , VVIP)
 • کنترل اهـدای هدایا به مدعـوین
 • کنترل تـردد میهمـانان به سـالن
 • کنترل تـردد اسـتفاده از کارگاه هـای آمـوزشی
 • کنترل پذیرایی و نهار
 • صدور گـواهینامه و مدارک همایش
 • ثبت اطلاعات همایش
 • ثبت اطلاعات افراد شرکت کننده در همایش
 • چاپ کارت همایش
 • مشخص نمودن برنامه زمانبندی فرد طبق برنامه همایش
 • امکان چاپ ژتون برای افراد جهت سایر امور
 • ایجاد برنامه زمانبدی برای همایش و مشخص نمودن روزها و جلسات برای هر روز و ساعت شروع و پایان جلسه
 • تعریف میزان مجاز دیر کرد در ورود به جلسه
 • تعریف میزان مجاز تعجیل در خروج از جلسه
 • تعریف حداقل زمانی که فرد باید زود تر بیاید
 • تعریف حداکثر زمانی که فرد می تواند زود تر بیاید
 • تعریف تقویم جهت برنامه زمانبندی
 • امکان افرایش یا کاهش (اعمال ضریب) به دیرکرد، تعجیل فرد
 • امکان ثبت ورود و یا خروج برای فرد در صورت فراموشی ثبت کارت و مشخض شدن در گزارش با علامت * به علت ثبت دستی
برای اطلاع از قیمت پکیج ها و همچنین مشاوره رایگان میتوانید با همکاران ما در تماس باشید

تماس با کارشناسان شرکت شازین

Scroll Up